Biecki Uniwersytet Złotego Wieku

Rozpoczął się III rok akademicki na Bieckim Uniwersytecie Złotego Wieku

W sobotę, 13 października o godz. 11.30, podobnie jak na wielu szacownych uniwersytetach w całym kraju, także i w Bieczu, w kinie „Farys” nastąpiła uroczysta inauguracja III roku działalności Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

Zajmujący wykład inauguracyjny wygłosiła Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS. Jego tytuł brzmiał „Wampir w literaturze i kulturze Słowian Wschodnich”. W trzecim otwarciu Bieckiego Uniwersytetu uczestniczyła także dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska, prof. UMCS. Zajmujący wykład na temat profilaktyki zdrowia wygłosił ponadto dr nauk medycznych, Franciszek Rachel.  

Biecki Uniwersytet Złotego Wieku jest owocem współpracy pomiędzy Gminą Biecz a Uniwersytetem Mari Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W gestii UMCS-u jako Uczelni patronackiej leży troska o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć.

Warto podkreślać wagę tego typu inicjatyw, ponieważ społeczeństwa starzeją się i jednocześnie wzrasta odsetek osób, które przechodzą na emeryturę. Wygaśnięcie aktywności zawodowej wcale nie musi oznaczać wygaśnięcia pasji poznawczej oraz porzucenia zainteresowania otaczającym światem.

Relacja z uroczystej inauguracji III roku akademickiego

Zakończenie II roku Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku 

5 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie II roku działalności Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku pod patronatem UMCS.

Plan wydarzenia prezentował się następująco:

  • 10:30 – Przyjazd do Lublina;
  • 11:00 – Spotkanie w Sali Senatu z Prorektor ds. Kształcenia UMCS dr hab. Aliną Orłowską, prof. nadzw. UMCS;
  • 12:00-14:00 – Zajęcia w Muzeum Zoologicznym na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS (podział na 2 grupy);
  • 12:30-14:00 – obiad w restauracji Bazylia (Wydział Humanistyczny);
  • ok. 14:00 – Zwiedzanie Państwowego Muzeum na Majdanku;
  • Powrót do Biecza ok. godz. 21.00.

Uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku

7 października 2017 roku odbyła się Uroczysta inauguracja II roku akademickiego Bieckiego Uniwersytetu Złotego Wieku.

W inauguracji oprócz gości z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - dr hab. Alina Orłowska - prof. nadzw. UMCS Prorektor ds. Kształcenia UMCS, dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska prof. nadzw. UMCS – Przewodnicząca Rady Naukowej BUZW, dr hab. Małgorzata Wiśniewska prof. UMCS – Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej BUZW, udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz przedstawiciele instytucji i organizacji pozarządowych prężnie działających na terenie Gminy Biecz.

Zajęcia Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu to wynik współpracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Gminy Biecz. W ramach umowy patronackiej podpisanej 24 marca 2016 roku przez JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza, UMCS zobowiązał się do dbania o wysoki poziom zajęć merytorycznych oraz współtworzenie harmonogramu i tematyki zajęć.

Relacja z uroczystej inauguracji II roku akademickiego

Wizyta słuchaczy z Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu

29 czerwca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej gościł słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu. Delegacja złożona z ok. 50 osób, na czele z Burmistrzem Mirosławem Wędrychowiczem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieczu - Grzegorzem Nosalem, zwiedziła miasteczko akademickie UMCS. Następnie z uczestnikami wycieczki spotkała się Prorektor ds. Kształcenia, dr hab. Alina Orłowska, prof. nadzw. UMCS.

Relacja z wizyty słuchaczy Uniwersytetu Złotego Wieku w Bieczu na UMCS

Więcej informacji o Uniwersytecie Złotego Wieku w Bieczu