Zmiany w sposobie odbioru Karty Absolwenta UMCS

Od 1 września 2014 r. wprowadzamy zmiany w sposobie odbioru Kart przez absolwentów mieszkających w Lublinie.

Dotychczas Karty odbierać można było osobiście w Biurze Programu Absolwent UMCS lub - po zaznaczeniu odpowiedniej opcji - były one wysyłane pocztą. Z uwagi na fakt, iż często awiza pozostawały w skrzynkach zbyt długo, czasami również podane adresy okazywały się błędne, część kart wracała do nas.

Przypominamy, iż osoby rejestrujące się od 1. września 2014 r. w bazie danych Programu Absolwent UMCS, mieszkające w Lublinie, nie będą miały możliwości otrzymania karty pocztą. Dla ich wygody wydłużamy godziny pracy Biura Programu Absolwent UMCS w każdy poniedziałek. Począwszy od 1 września, Karty można odbierać osobiście w godzinach:

  • poniedziałek: 9.00-18.00
  • wtorek - piątek: 9.00-15.00

Adres
Biuro Programu Absolwent UMCS
Lublin, ul. Sowińskiego 12/6
tel. 81 537 28 79

W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku osób niepełnosprawnych lub starszych, przewidujemy możliwość wysyłki kart pocztą na terenie Lublina. Prosimy jednak o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w tej sprawie.

    Aktualności