Zmiany w godzinach wydawania Kart Absolwenta UMCS

Informujemy, iż w związku z okresem wakacyjnym (od 4 lipca do 31 sierpnia) Karty Absolwenta UMCS będą wydawane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Dotychczasowe, wydłużone dyżury biura (w poniedziałki) zaplanowane zostaną ponownie od września.

 

Z poważaniem

Koordynatorzy Programu Absolwent UMCS

    Aktualności

    Autor
    Arkadiusz Wronowski
    Data dodania
    4 lipca 2016