Zaproszenie na konferencję „Rynek pracy dla młodych”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: studentów, absolwentów, uczniów, przedstawicieli samorządów, służb zatrudnienia, firm rekrutacyjnych i organizacji pozarządowych do udziału w konferencji „Rynek pracy dla młodych, czyli wszystko, co kiedykolwiek chcieliście wiedzieć o rynku pracy, ale baliście się zapytać”.

Konferencja będzie doskonałą okazją do przedstawienia inicjatyw na poziomie europejskim i krajowym, nakierowanych na poprawę sytuacji młodzieży na rynku pracy i zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia. Wraz z zaproszonymi gośćmi z Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, urzędów pracy oraz ekspertami w dziedzinie zatrudnienia omawiane będą m.in. programy przygotowane przez Komisję Europejską, Ministerstwo Pracy czy Urzędy Pracy, mające na celu pomoc osobom młodym w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnicy konferencji dowiedzą się również, jak założyć własną firmę i odbyć interesujące praktyki i staże. Konferencja będzie również okazją do szerokiej wymiany poglądów pomiędzy decydentami na rynku zatrudnia oraz młodymi ludźmi.

Termin: 17 października 2014 r., godz. 9:30
Miejsce: Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5.

Rejestracja uczestników:
Zgłoszenia przyjmowane są do 14 października poprzez formularz rejestracyjny na stronie: www.krzysztofhetman.pl lub mailowo na adres: biuro@krzysztofhetman.pl.

Strona WWW konferencji: www.umcs.pl/pl/rynek-pracy-dla-mlodych.htm

Organizatorzy:
Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman
Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski

Patronat honorowy:
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz

    Aktualności

    Data dodania
    7 października 2014