Zaproszenie na bezpłatne seminarium na temat kompetencji kluczowych

Informacje od Organizatorów:

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli instytucji sektora edukacji osób dorosłych (trenerów, edukatorów, doradców, organizatorów kształcenia), pracodawców oraz osoby powyżej 50. roku życia na seminaria upowszechniające bezpłatne materiały edukacyjne.

Uczestnicy i uczestniczki seminarium otrzymają bezpłatny dostęp do kompletu materiałów edukacyjnych ułatwiających prowadzenie procesu kształcenia osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia, w zakresie tzw. kompetencji kluczowych. Materiały te zostały opracowane przez zespół polskich edukatorów w ramach projektu „Kompetencje kluczowe dla osób 50+” w partnerstwie z Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet (MiA) – norweską instytucją z bogatym, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w nauczaniu kompetencji podstawowych.

W ramach kompetencji kluczowych nauczane są tzw. umiejętności podstawowe, których rozwijanie staje się coraz istotniejsze dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Przejawem potrzeby doskonalenia tychże umiejętności są konkursy im poświęcone ogłaszane w różnych regionach kraju.  Rezultaty projektu sprofilowano na cztery obszary kompetencji kluczowych, tj. kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji; kompetencje cyfrowe; kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
 
Seminaria odbędą się w dwóch terminach: 21.09.2023 i 20.10.2023,
godz. 9:00 w Hotelu Victoria w Lublinie
(adres: ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin).
 
Można zgłosić więcej niż jedną osobę z organizacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 15.09.2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Decydująca będzie kolejność zgłoszeń. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 
Zgłoszenia poprzez formularz online dostępny:
na stronie: www.deinde.pl
 
W przypadku trudności Organizatorzy proszą o kontakt mailowy na adres: m.zun@deinde.pl / info@deinde.pl lub telefoniczny: 786 943 755.
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    13 września 2023