Ważne informacje dotyczące użytkowania Kart Absolwenta UMCS

Drodzy Absolwenci i Absolwentki,

ze względu na wątpliwości dotyczące użytkowania Kart Absolwenta UMCS, pojawiające się w mailach i telefonach do Biura Programu Absolwent UMCS, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania.

 1. Karta Absolwenta UMCS przyznawana jest absolwentom wszystkich kierunków, typów i roczników studiów po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego BEZPŁATNIE. Jej użytkowanie nie wiąże się z ponoszeniem ŻADNYCH OPŁAT

 2. Karta wydana jest przez mBank i jest kartą przedpłaconą, co oznacza, że ma przypisany tak zwany rachunek techniczny, na który użytkownik może (ale nie musi) przelać pewną kwotę gotówki i używać jej jako karty płatniczej. W tym celu należy kartę aktywować, co umożliwi dodatkowo korzystanie z systemu rabatowego mBanku. Użytkowanie i aktywowanie karty w opisany powyżej sposób NIE JEST OBOWIĄZKOWE, JEST TO JEDYNIE DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ. Wszystkie szczegóły dotyczące aktywowania Karty oraz regulamin Banku znajdują się w zakładce „Karta Absolwenta UMCS” na www.umcs.pl/absolwent.

 3. W przypadku decyzji o nieaktywowaniu karty i braku zainteresowania jej użytkowaniem na zasadzie karty płatniczej, absolwent korzysta z niej WYŁĄCZNIE JAKO Z KARTY NA OKAZICIELA, uprawniającej do korzystania z oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej UMCS oraz z propozycji partnerów zewnętrznych programu (zamieszczonych w zakładce „Karta Absolwenta UMCS”, punkt: „Zniżki partnerów dla posiadaczy Karty”). W tym przypadku uzyskanie rabatów wymaga wyłącznie okazania karty osobie realizującej usługę lub przyjmującej zlecenie (np. w kasie), sposób płatności za usługę lub produkt nie ma znaczenia - nie trzeba w tym celu używać Karty Absolwenta UMCS.

 4. W przypadku korzystania z Karty wyłącznie „na okaziciela”, jest ona ważna bezterminowo. Jeśli absolwent aktywuje Kartę, jej ważność jako karty płatniczej upływa wraz z terminem wytłoczonym na niej, jednak nawet po jego upłynięciu, można będzie używać Karty w wariancie „na okaziciela”.

 5. Posiadacza Karty Absolwenta UMCS NIE WIĄŻE Z BANKIEM ŻADNA UMOWA i nie ma wobec banku żadnych zobowiązań – mBank jest sponsorem Programu Absolwent UMCS, w ramach umowy z Uczelnią wsparł finansowo tę inicjatywę i na swój koszt wyprodukował karty, licząc się z tym, że część z nich może nie być aktywowana – jest to indywidualna decyzja użytkownika karty.

 6. Przypominamy o OBOWIĄZKU PODPISANIA KARTY, czytelnie imieniem i nazwiskiem na jej rewersie.

 7. Powyższe zasady użytkowania Karty Absolwenta UMCS zostały szczegółowo opisane na stronie www.umcs.pl/absolwent, na której znajduje się również Regulamin Karty Absolwenta UMCS. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z tymi treściami przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do Programu Absolwent UMCS.

 

Koordynatorzy Programu Absolwent UMCS

  Aktualności

  Autor
  Anna Guzowska
  Data dodania
  4 marca 2014