Studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi

Informujemy, że jeszcze w tym roku kalendarzowym na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS zostanie uruchomiona rekrutacja na studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi.

Zajęcia będą dotyczyć różnych aspektów funkcjonowania placówek oświatowych (prawo oświatowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, nadzór pedagogiczny i ewaluacja, mediacje i negocjacje) oraz kierowania własnym rozwojem zawodowym (warsztaty komunikacji, trening radzenia sobie ze stresem). Studia uwzględniać będą również ważne aktualnie problemy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. dzieci z autyzmem, dzieci zdolne) oraz różnorodne koncepcje w pedagogice (M. Montessori, F. Froebel, C. Frenet, neuropedagogika).

Ukończenie studiów umożliwi absolwentom pracę na stanowiskach kierowniczych (dyrektor, wicedyrektor) we wszystkich placówkach oświatowych (po spełnieniu dodatkowych warunków zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek).

    Aktualności

    Data dodania
    15 września 2017