"Otwarte drzwi" - konkurs PFRON na pracę magisterską lub doktorską

Informacje na podstawie strony UMCS - Student, doktorant, słuchacz:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XIX edycję konkursu "Otwarte drzwi", który orgnizowany jest cyklicznie od 2003 roku.

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Prace można zgłaszać do 20 września 2023 roku.

Dodatkowe informacje znajdują się na tej stronie.

    Aktualności

    Data dodania
    11 września 2023