Nowy kierunek studiów podyplomowych na UMCS

Informujemy, że wkrótce rozpoczynamy rekrutację na podyplomowe studia „Prawne instrumenty ochrony środowiska”, w całości sfinansowane ze środków pozyskanych w ramach działania Rozwój Polskich Uczelni przez Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy oraz ze środków Wydziału Prawa i Administracji.

Zajęcia będą prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów z dziedziny ochrony środowiska w Polsce w wyjątkowej formule: studiów połączonych z kursami specjalistycznymi.

Szczegółowe informacje dotyczące m.in. zasad rekrutacji, wymaganych dokumentów i szczegółowego programu studiów mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UMCS (www.prawo.umcs.pl) w zakładce „Podyplomowe Studia Prawne instrumenty ochrony środowiska”.


 Projekt finansowany ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących 
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

    Aktualności

    Autor
    Edyta Tylega
    Data dodania
    2 lutego 2015