Konkurs na pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

Główny Urząd Statystyczny po raz kolejny organizuje Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki wśród prac obronionych na wyższych uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019, które uzyskały pozytywną ocenę.

Prace konkursowe mogą zgłaszać samodzielnie ich autorzy, uczelnie lub promotorzy za zgodą autorów. Spośród zgłoszonych oraz zakwalifikowanych do udziału w Konkursie prac magisterskich i doktorskich Komitet Konkursowy wyłoni laureatów trzech najlepszych prac magisterskich i trzech najlepszych prac doktorskich, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Za najlepsze prace magisterskie laureaci otrzymają:

 • I miejsce – nagroda 5.000 zł
 • II miejsce – nagroda 3.000 zł
 • III miejsce – nagroda 2.000 zł

Za najlepsze prace doktorskie laureaci otrzymają:

 • I miejsce – nagroda 10.000 zł
 • II miejsce – nagroda 7.000 zł
 • III miejsce – nagroda 5.000 zł

Szczegółowe informacje »

Źródło: Elżbieta Łoś, Urząd Statystyczny w Lublinie

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  7 października 2019