Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską i magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych

Informacje od Organizatora:

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu nowatorskiego zastosowania tworzyw sztucznych. 

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 31 stycznia 2024 r.

 Formularz zgłoszenia znajdziecie w Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

1)   Jednostronne streszczenie pracy;

2)    Opinię promotora lub recenzentów i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie;

3)   Inne dokumenty wymienione w Regulaminie konkursu.

Nagroda wynosi 5000 zł. 

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza na adres: Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, 00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze PZPTS: tel. 22 828 04 13 
e-mail: office@tworzywa.org.pl

    Aktualności

    Data dodania
    11 września 2023