Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS

Fundacja Absolwentów UMCS rusza z IV edycją konkursu i poszukuje wyróżniających się absolwentów, którzy w 2018 roku ukończyli studia I lub II stopnia bądź studia jednolite magisterskie i wyróżniają się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

O konkursie

Nagroda im. dr Jamie Lynn Marshall przyznawana jest przez Fundację Absolwentów UMCS w ramach konkursu organizowanego przed rozpoczęciem roku akademickiego. Patronka tego wyróżnienia to założycielka i fundatorka naszej fundacji. Wspólnie z mężem, sędzią Johnem McClellan Marshallem, są od wielu lat silnie związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i środowiskiem akademickim UMCS.

Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS skierowany jest do wyróżniających się studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którzy w 2018 roku ukończyli studia I lub II stopnia bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

Nagroda

Nagroda przyznawana jest Absolwentom UMCS za wybitne osiągnięcia zarówno na polu edukacyjnym, naukowym, jak również sportowym, kulturalnym oraz za działalności na rzecz samego Uniwersytetu.

Wręczenie Nagród im. dr Jamie Lynn Marshall odbędzie się w trakcie Uroczystego Rozpoczęcia Roku Akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 2000 zł.

Nagrody im. dr Jamie Lynn Marshall w IV edycji konkursu będą przyznawane w dwóch kategoriach:

 • Wyróżniający się Absolwent Studiów I Stopnia,
 • Wyróżniający się Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich.

Aby wziąć udział w Konkursie FA UMCS, należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem Konkursu.
 2. Wypełnić wniosek, który znajduje się na stronie www.faumcs.pl.
 3. Do wniosku należy załączyć komplet dokumentów, w tym:
  a) kopia dyplomu lub zaświadczenie o ukończonych studiach,
  b) kopia decyzji o przyjęciu lub zaświadczenie o przyjęciu na studia kolejnego stopnia,
  c) średnia ocen z toku studiów – potwierdzenie na wniosku lub zaświadczenie o średniej lub kopia suplementu, jeśli jest na nim ujęta średnia za cały okres studiów,
  d) dokumenty będące potwierdzeniem osiągnięć uwzględnionych we wniosku, zgodnie z wytycznymi ujętymi przy każdej grupie osiągnięć (zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy należy składać w kserokopiach),
  e) list motywacyjny.

Skompletowany wniosek konkursowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną do siedziby Fundacji Absolwentów UMCS w terminie do 28 września 2018 r. do godz. 16.00 (decyduje data stempla pocztowego).

Wnioski składane bezpośrednio przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Adres:
Fundacja Absolwentów UMCS
ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, lok. 2.12
20-325 Lublin

Kontakt w sprawie wniosków konkursowych:
tel. (81) 822-85-54 / e-mail: biuro@faumcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  25 września 2018