Biblioteka Główna UMCS czeka na absolwentów Uczelni

Absolwenci UMCS posiadający Kartę Absolwenta mogą założyć kaucyjne konto biblioteczne upoważniające do wypożyczania książek do domu. Kaucja dla absolwentów jest objęta 75% zniżką i wynosi 50 zł. Uczestnicy Programu Absolwent UMCS są zwolnieni również z opłat za prowadzenie konta bibliotecznego.

Aby uzyskać kartę biblioteczną na preferencyjnych warunkach przewidzianych dla uczestników Programu Absolwent UMCS, należy udać się do wypożyczalni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, mieszczącej się przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie, i okazać czytelnie podpisaną na rewersie Kartę Absolwenta UMCS i dowód wpłaty kaucji.

Biblioteka posiada w swych zbiorach ponad 980 tys. polskich i zagranicznych książek z wszystkich dziedzin wiedzy. Podobnie wielodziedzinowy jest zasób polskich i obcych czasopism liczący blisko 400 tys. woluminów, wśród których znajduje się prawie 5 tys. tytułów czasopism bieżących reprezentujących drukowaną produkcję najwyższej rangi wydawnictw. Biblioteka posiada prawo otrzymywania tzw. egzemplarza obowiązkowego, zobowiązujące wszystkich polskich wydawców do przekazania jej każdego druku wydanego w nakładzie powyżej 100 egzemplarzy.

Zasoby cyfrowe udostępniane przez Bibliotekę Główną obejmują: 5.700 zdigitalizowanych publikacji w Bibliotece Cyfrowej UMCS,  65 tys. tytułów zagranicznych czasopism elektronicznych, ponad 4 tys. polskich i obcych książek elektronicznych oraz 49 bibliograficznych i faktograficznych baz danych dostępnych online.

Biblioteka świadczy szeroki zakres usług informacyjnych, szkoleń i konsultacji dla osób przygotowujących prace licencjackie, magisterskie, doktorskie, jak też dla wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i rozwijaniem zainteresowań.

Więcej informacji

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Anna Guzowska
    Data dodania
    14 marca 2014