Bezpłatne studia podyplomowe - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

                

Studia finansowane są ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Studia podyplomowe "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny" skierowane są do czynnych zawodowo nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie na kierunku przyporządkowanym do dyscypliny naukowej w ramach dziedzin nauk społecznych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu, tj. specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, rehabilitacji, logopedii, terapii zajęciowej, usług społecznych i innych form terapii.

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny. Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Studia finansowane są ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Finansowaniem nie są objęte koszty podróży, noclegu i wyżywienia. 

Szczegółowe informacje

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    18 marca 2022