Absolwenci w kampanii promującej Program Absolwent UMCS

Wystartowała nowa kampania promocyjna Programu Absolwent UMCS! Celem kampanii jest zaprezentowanie oferty Uniwersytetu, dedykowanej absolwentom oraz zachęcenie ich do zapisania się do Programu.

Kampania będzie prowadzona w Internecie, głównie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W działaniach promocyjnych zaplanowano także wykorzystanie dodatkowych kanałów komunikacji takich jak lokalna prasa i radio czy reklama typu outdoor na terenie Lublina.

Główną ideą, która spaja działania promocyjne, jest budowanie pozytywnego wizerunku Uniwersytetu, który poprzez program absolwencki buduje trwałe relacje oraz łączy pokolenia absolwentów UMCS. 

Warto podkreślić, iż w sesji zdjęciowej zorganizowanej na potrzeby działań promocyjnych udział wzięły absolwentki i absolwenci naszego Uniwersytetu. Sesja zrealizowana została w Bibliotece Głównej UMCS, Centrum Spotkania Kultur oraz Inkubatorze Medialno - Artystycznym UMCS.

    Aktualności