10 lat Fundacji Absolwentów UMCS

Rok 2018 jest dla Fundacji Absolwentów UMCS szczególnie ważny, ponieważ świętuje ona 10-lecie swojej działalności. Fundacja powstała w 2008 r. z inicjatywy sędziego Johna Marshalla oraz jego żony dr Jamie Lynn Marshall. Stworzona na wzór amerykańskich organizacji absolwenckich, wspierała Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w różnych obszarach jej funkcjonowania.

W roku 2009 do Zarządu Fundacji dołączyli Arkadiusz Wronowski i Adam Szot, którym powierzono zarządzanie organizacją. Następnie do zespołu dołączyli: Agnieszka Sąsiadek (która pełniła funkcję dyrektora zarządzającego), Marcin Gołębiowski, Wojciech Nowak, Magdalena Piotrowska oraz Joanna Szot. W Radzie Fundacji zasiadali zaś kadencyjnie przedstawiciele Władz Uniwersytetu.

Działalność

Początkowo Fundacja realizowała niewielkie projekty takie jak Wigilia Uniwersytecka czy Kalendarz Akademicki UMCS, natomiast w 2009 r. rozszerzyła swoją działalność, otwierając Rock Bar – kultowe miejsce spotkań studentów, absolwentów i pracowników Uczelni.

W tym samym roku rozpoczęto współpracę z wokalistą Adamem Bartosiem, aby stworzyć niezwykły muzyczny projekt – Chatka Blues Festival. Dziś jest to jedno z największych wydarzeń bluesowych w tej części Polski i prawdziwe święto bluesa w Lublinie. 

W 2012 r. Fundacja wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej po raz pierwszy zorganizowała uroczystość symbolicznego zakończenia studiów – Absolutoria UMCS.

Kolejne projekty realizowane były z konkursów ministerialnych oraz grantów miejskich, w tym: „Lublin Sounds Good”, Akademia Wolontariatu Sportowego, Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin, Lubelski Uniwersytet Inspiracji. Fundacja angażowała się także w akcje charytatywne.

Jednym z najważniejszych działań statutowych Fundacji jest „Nagroda im. Jamie Lynn Marshall’’ dla najlepszych absolwentów UMCS, którzy wyróżnili się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.      

Minione 10 lat były czasem niekończącej się nauki, nowych doświadczeń i odważnych decyzji. Fundacja stała się najprężniej działającą organizacją absolwencką przy Uniwersytecie, rozpoznawalną w całym lubelskim środowisku akademickim oraz wyróżnianą przez zewnętrzne organizacje i instytucje (Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej – 2017 r. oraz Wojewoda Lubelski – 2018 r.). Fundacja ciągle rozwija swoją działalność, angażując się w różnorodne projekty, skierowane nie tylko do Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Obraz przedstawiający infografikę na temat dziesięciolecia Fundacji Absolwentów (również w formacie PDF w załączniku).

Więcej o historii Fundacji >>

Źródło:
Klaudia Kowal
Fundacja Absolwentów UMCS

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    8 stycznia 2019