Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką (rekrutacja)

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe Zarządzanie Transportem – Spedycją – Logistyką.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych podjęciem pracy w szeroko rozumianej branży Transportu – Spedycji – Logistyki, absolwentów logistyki, pracowników przedsiębiorstw obsługi międzynarodowych łańcuchów dostaw, menadżerów transportu, spedytorów i operatorów usług logistycznych.

Ukończenie studiów podyplomowych z kierunku Zarządzanie Transportem  Spedycją  Logistyką przyczynia się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz stwarza możliwość uzyskania zwolnienia z Certyfikatu Kompetencji Zawodowej zgodnie z treścią art. 38 a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 ze zm. w związku z art. 8 ust. 7 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE, Dz. Urz. UE z 2009, L 300/ 51 ze zm. oraz wpis na listę Agentów Celnych zgodnie z treścią art. 14 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, Dz. U z 2014 poz. 768 ze zm.   

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    27 stycznia 2020