Zamówienia publiczne - studia podyplomowe (rekrutacja)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prowadzi rekrutację na IX edycję studiów podyplomowych - Zamówienia publiczne objętych patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Program studiów jest niezwykle bogaty, zgodny z wytycznymi UZP, a zajęcia prowadzone są przez starannie dobranych ekspertów-praktyków.
 
Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikat podpisany przez Prezesa UZP.

Zapraszamy serdecznie!

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2019