Zamówienia publiczne - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 30 września 2020 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe z Zamówień publicznych.

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych (mających dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub lekarza). Zapraszamy szczególnie absolwentów kierunków prawno-administracyjnych, ekonomicznych, technicznych (m.in. budownictwa).

Studia umożliwiają zdobycie i ugruntowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce - zarówno w aspekcie prawnym, jak i ekonomiczno-finansowym.

Szczegółowe informacje

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pok. 1001

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    17 czerwca 2020