Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 28 września trwa rekrutacja na studia podyplomowe „Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne”.

Celem studiów jest nabycie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do profesjonalnego wykonywania tłumaczeń poświadczonych oraz tekstów specjalistycznych z wybranych dziedzin (prawo, ekonomia, technika, medycyna, teksty naukowe), a także przygotowanie do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu pisemnego przekładu tekstów poświadczonych i specjalistycznych, w tym znajomość strategii, technik i narzędzi niezbędnych w procesie tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych.

Szczegółowe informacje

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodwoskiej w Lublinie
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

    Aktualności

    Data dodania
    10 czerwca 2020