Public relations i marketing medialny - ostatnie wolne miejsca na studiach podyplomowych

Do 28 września 2020 r. trwa nabór na studia podyplomowe Public relations i marketing medialny.

Studia są adresowane do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu public relations i marketingu medialnego.

Absolwent studiów podyplomowych „Public relations i media marketing” będzie miał specjalistyczną wiedzę z zakresu public relations i marketingu medialnego. Dodatkowo będzie potrafił analizować zjawiska społeczne, niezbędne do wykonywania zawodów związanych z PR i marketingiem medialnym oraz wdrażać proponowane rozwiązania w praktyce, szczególnie w zakresie tworzenia strategii marketingowych i PR dla konkretnych firm. Absolwent będzie także umiał uczestniczyć w przygotowywaniu i upowszechnianiu wyników projektów UE (również o profilu dziennikarskim).

Szczegółowe informacje

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodwoskiej w Lublinie
Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego CKiOS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
pokój 1001

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    23 września 2020