Pedagogika Marii Montessori - rekrutacja na studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe Pedagogika Marii Montessori, które przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z przygotowaniem pedagogicznym.

Absolwenci uzyskają kompetencje przydatne w pracy w oddziałach przedszkolnych i klasach szkolnych funkcjonujących według założeń pedagogiki Marii Montessori. Zdobędą także umiejętności praktyczne w zakresie pracy z materiałami montessoriańskimi, nauczą się aranżować przestrzeń edukacyjną stymulującą indywidualny rozwój dziecka oraz organizować proces wychowawczo-dydaktyczny w zróżnicowanej wiekowo grupie przedszkolnej i klasie szkolnej.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    30 czerwca 2021