Neurologopedia - rekrutacja na studia podyplomowe

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe z neurologopedii.

Studia są przeznaczone dla osób, które uzyskały stopień magistra logopedii lub mają tytuł magistra, a uprawnienia zawodowe logopedy zdobyły w ramach: 

  • pomagisterskich studiów logopedycznych; 
  • w ramach studiów stacjonarnych licencjackich na kierunku logopedia jako drugi kierunek studiów; 
  • specjalności logopedycznej na stacjonarnych studiach magisterskich.

Szczegółowe informacje

Uwaga! W okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego prosimy o korespondencyjne przesłanie dokumentów na adres: Wydział Humanistyczny UMCS, PL. Marii Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin, p. 035.

Osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły przesłać dokumentów, będą miały możliwość złożenia ich po ustaniu okresu zagrożenia.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    27 kwietnia 2020