Muzykoterapia - zapraszamy do udziału w studiach!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych z muzykoterapii.

Do 15 czerwca 2019 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe z muzykoterapii

Absolwent jest profesjonalnie wykształconym muzykoterapeutą, mającym zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystywania muzyki w procesie profilaktyki, wspomagania rozwoju, leczenia i rehabilitacji. Absolwent potrafi planować, organizować i realizować proces muzykoterapii w pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami lub potrzebami natury emocjonalnej, fizycznej, umysłowej lub społecznej, dzięki czemu może podjąć pracę w placówkach terapeutycznych, rozwojowych, edukacyjnych, opiekuńczych, rekreacyjnych oraz prowadzić prywatną praktykę muzykoterapeutyczną. Jest także przygotowany do prowadzenia badań w zakresie muzykoterapii.

Studia przygotowują do uzyskania Certyfikatu Muzykoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2019