Lider zarządzania kryzysowego - ostatnie wolne miejsca!

Studia mają na celu przygotowanie kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego do skutecznego i efektywnego zarządzania sytuacjami o charakterze kryzysowym, wywołanych zarówno przez zdarzenia naturalne jak i będące skutkiem niezamierzonej lub celowej działalności człowieka. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kompetencje w zakresie skutecznego reagowania na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych, a także specjalistyczną wiedzę i umiejętności zarządcze i operacyjne. Studia realizowane w wymiarze dwóch semestrów (2022/2023) obejmują 230 godzin zajęć prowadzonych przez specjalistów praktyków z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki operacyjnej i specjalistycznego oprogramowania. Limit miejsc pierwszej edycji studiów jest ograniczony do 30; koszt pełnego cyklu zajęciowego (dwa semestry) wynosi 4000 PLN. Rekrutacja trwa do 30 listopada 2022 r. Zajęcia będą odbywać się w systemie weekendowym (piątek-niedziela).

Szczegółowe informacje i link do rejestracji w Systemie Obsługi Rekrutacji dostępne są tutaj.

    Aktualności

    Data dodania
    17 listopada 2022