Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli - rekrutacja na studia podyplomowe

Do 30 września 2021 r. trwa rekrutacja na studia podyplomowe "Historia i wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli".

Studia podyplomowe adresowane do nauczycieli (absolwentów studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych magisterskich).

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach podstawowych i szkołach średnich.

Uzyskane kwalifikacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r.  w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Szczegółowe informacje. 

    Aktualności

    Data dodania
    15 lipca 2021