Edukacja muzealna - wydłużenie rekrutacji na studia podyplomowe

Do 30 września 2019 roku wydłużona została rekrutacja na studia podyplomowe „Edukacja muzealna”.

Studia podyplomowe z zakresu edukacji muzealnej realizowane w ramach ścisłej współpracy z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie skierowane są do pracowników merytorycznych instytucji muzealnych, głównie osób zajmujących się edukacją oraz do kandydatów do pracy na stanowisku „edukator muzealny”. Studia mają charakter dokształcający, ich celem studiów jest aktualizacja i pogłębianie wiedzy oraz rozwój kwalifikacji zawodowych w oparciu o najnowsze osiągnięcia z zakresu edukacji muzealnej.

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu edukacji muzealnej posiada pogłębioną wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą działalności edukacyjnej muzeum, w tym m.in. historii, podstaw prawnych i ekonomicznych, etyki zawodowej, podstaw dydaktyki i teorii wychowania, zasad komunikowania się z publicznością i rozpoznawania jej potrzeb, edukacyjnych aspektów wystawiennictwa muzealnego, edukacji osób niepełnosprawnych, nowych technologii i promocji tego rodzaju aktywności placówek muzealnych. Nabyte w trakcie studiów kompetencje i umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie pracy w dziale edukacji muzeum lub podobnych instytucjach kultury. Uzyskane w trakcie nauki kompetencje zawodowe, nabyta wiedza teoretyczna i praktyczna, mogą stanowić podstawę do ubiegania się o awans zawodowy.

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2019