Administrowanie sieciami komputerowymi - wydłużenie rekrutacji

Do dnia 30 września 2019 r. wydłużono rekrutację na studia podyplomowe "Administrowanie sieciami komputerowymi". 
Studia przeznaczone są dla osób chcących zapoznać się z zasadami działania sieci komputerowych, zdobyć wiedzę z podstaw routingu i przełączania w sieciach komputerowych jak również z sieci rozległych i technologii w nich występujących. Rozpoczęcie studiów planowane jest na październik 2019 r. 

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji należy szukać na stronie IRK oraz stronie kierunku. 

    Aktualności

    Data dodania
    9 kwietnia 2019