Zaproszenie na XXI MiOKO

 ZAPROSZENIE
na

XXI MIĘDZYNARODOWĄ I OGÓLNOPOLSKĄ
KONFERENCJĘ ONOMASTYCZNĄ

"Terminologia onomastyczna – Nazwotwórstwo"

Kazimierz Dolny, 4-6 października 2018 r.  

Organizatorzy:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Sekcja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN 
Komisja Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów 
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego Oddział w Lublinie

Więcej informacji:

    Aktualności

    Data dodania
    19 października 2017