Informacje uzupełniające

Języki konferencji:
Języki słowiańskie i kongresowe.

Publikacja pokonferencyjna:
Wybrane artykuły po akceptacji recenzentów zostaną opublikowane w indeksowanych czasopismach. 

    Aktualności

    Data dodania
    8 grudnia 2017