„Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna – profilaktyka, diagnoza i terapia zaburzeń mowy” - sukcesem wydawniczym

Ukazało się drugie wydanie monografii naukowej pt. „Metody terapii logopedycznej”. Tom został wydany w niezmienionej postaci, z nowym numerem ISBN: 978-83-227-9568-2:
Metody terapii logopedycznej, red . A. Domagała, U. Mirecka, 2022, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wyd. II.
Książka zyskała uznanie czytelników i kolejne jej wydanie okazało się potrzebne. W 2018 roku za monografię "Metody terapii logopedycznej” Wydawnictwo UMCS otrzymało nagrodę główną – "Gaumdeamus 2018" – w konkursie Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych. To nagroda za najlepszą książkę naukową, w tym za wartość merytoryczną monografii.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2022