Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2016-2017 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Marczewska-Rytko 03.02.2017 Wszystkie roczniki Wszystkie przedmioty (egzamin podstawowy) 17.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 9.02.2017  Wszystkie roczniki Wszystkie przedmioty (egzamin poprawkowy) 17.00 111
 prof. M. Pietraś
02.02.2017
BN I rok I st.
Podstawy stosunków międzynarodowych
8.30 111
prof. M. Pietraś 02.02.2017 SM I rok, II st. Bezpieczeństwo międzynarodowe 11.00 120
 prof. M. Pietraś 3-4.
02.2017
SM II rok, I st. Organizacje międzynarodowe 8.00 120
prof. M. Pietraś 03.02.2017 BN, I rok, IIst Teoria i metodologia wiedzy o bezpieczeństwie 8.00-9.30 111
dr M. Szkarłat 03.02.2017 BN i SM III r. Ochrona własności intelektualnej 8.00 110
dr M. Szkarłat 10.02.2017 BN i SM III rok Ochrona własności intelektualnej - eg. poprawkowy 8.00 110
 prof. E. Maj 7.02.2017 BN I rok, I st Najnowsza historia Polski 8.00 111
prof. E. Maj 7.02.2017 DiKS II rok, I st Komunikowanie polityczne 8.00 111
prof. E. Maj 14.02.2017 BN I rok, I st Najnowsza historia Polski (egz. poprawkowy) 8.00 111
prof. E. Maj 14.02.2107 DiKS II rok, I st. Komunikowanie polityczne (egzamin poprawkowy) 8.00 111
dr M. Pataj 06.02.2017 DZIKS II rok, Ist Komunikacja wizualna 11.30 111
dr S. Barć 13,14,15.
02.2017
DZiKS II rok, Ist Retoryka i erystyka 10-17.30 07
dr W. Maguś 03.02.2017 DZiKS II rok, Ist Mediatyzajca polityki 9.30-11.00 109
dr B. Borowik 02,03.02.2017 DZiKS II rok, Ist Wstęp do medioznastwa 9-16 107
dr K. Czernichowski 02.02.2017 SM I rok, Ist,
DZIKS 3 rok, Ist
Ekonomia 11.00
-12.30
111
prof. H. Dumała 06.02.2017  SM II rok, Ist  MSG  10-12  110 
dr E. Podgajna 10.02.2017 BN II rok, Ist Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych 8.30-9.30 111
dr A. Demczuk 10.02.2017 DZIKS II rok, I st Podstawy prawa 9.45-11.15 111
dr M. Pataj  08.02.2017  DZIKS II rok, Ist  Polski system medialny  9.45-11.15  111 
dr A. Granat 08.02.2017 DZIKS I rok, IIst Pragmayka językowa 13-14.30 111
dr hab. I. Topolski 4.02.2017 BN II rok, I st Międzynarodowe stosunki militarne 10-11.30 110
dr hab. I. Topolski 4.02.2017 BN I rok, II st Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa 11.30-13.30 110
dr hab. I. Topolski 7.02.2017 BN, III rok, I st Międzynarodowe stosunki militarne 9.45-14 110
dr hab. I. Topolski 9.02.2017 SM, II rok, I st Międzynarodowe stosunki militarne 9.45-14 110
dr hab. I. Topolski 7.02.2017  BN, I rok, II st  Zagrożenia wojskowe bezpieczeństwa  13.30  110 
dr E. Kirwiel 8.02.2017 SM, I rok, Ist Najnowsza historia Polski 11.30 111
prof. N. Ziółkowska-Kurczuk 3.02.2017 PM, II rok, I st Wybrane problemy kina 10.00 214
dr W. Rewera 11.02.2017 BN, I rok, IIst, NST Etniczne problemy bezpieczeństwa 13.00 203
dr W. Rewera 7.02.2017 BN, I rok, IIst, ST Etniczne problemy bezpieczeństwa 17.00 203