Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2016-2017 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. E. Maj 22.06.2017 DZIK, IIst, Irok Publicystyka polityczna 8.00 111
prof. E. Maj 22.06.2017  POL, Ist, Irok Najnowsza historia Polski 10.00 111