Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2017-2018 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. M. Marczewska-Rytko 1.02.2018 Ist, II st, III st wszystkie egzaminy 16.00-18.00 111
prof. E. Maj 1.02.2018 DZIKS, 2 rok, Ist Komunikowanie polityczne 8.00-10.30 111
prof. E. Maj 6.02.2018 BN I rok, I st Najnowsza historia Polski 8.00-9.30 111
prof. E. Maj 1.02.2018 POL, I rok, IIst Komunikowanie polityczne 10.30-12.00 111
prof. E. Maj 6.02.2018 wszystkie kierunki
(oprócz BN I rok, I st)
egzaminy poprawkowe 9.30-12.00 111
prof. E. Maj 13.02.2018 BN I rok, I st Najnowsza historia Polski
(egzamin poprawkowy)
8.00-11.00 111
dr M. Szkarłat 1.02.2018 BN+SM, 3 rok Ochrona własności intelektualnej 8.00-13.00 113
dr M. Szkarłat 7.02.2018 egzaminy poprawkowe   8.00-13.00 113
prof. M. Pietraś 01.02.2018 r. BN I rok Podstawy sm 12.30-15.00 111
prof. M. Pietraś 01.02.2018 r. SM I rok, II st. Bezpieczeństwo międzynarodowe  11.15 120
prof. M. Pietraś 2-3. 02. 2018 r. I rok SM Organizacje międzynarodowe  od 8.30 120
dr hab. I. Topolski 7.02.2018 SM, III rok Międzynarodowe stosunki militarne 10.00-15.00 114
dr hab. I. Topolski 8.02.2018 BN III rok, stacjonarne Międzynarodowe stosunki militarne 10.00-15.00 113
Dr D. Szacawa 17.01.2018 SM, II st. 2 rok Międzynarodowe organizacje gospodarcze 13.00-14.00 109
Dr D. Szacawa 17.01.2018 IR, II st. 2 rok, spec. Economic Diplomacy International economic organizations 14.30-15.30 109
Dr D. Szacawa 05.02.2018 SM, I st. 3 rok, spec. Bezpieczeństwo międzynarodowe Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE 12.00-13.00 206
Dr D. Szacawa 05.02.2018 IR, II st. 1 rok Globalization and regionalism in international relations 13.30-14.30 206
dr K. Czernichowski 05.02.2018 DiKS, III rok, I st. Ekonomia 9.00-11.00 108
dr K. Czernichowski 03.02.2018 SM, I rok, I st. Ekonomia 8.00-10.00 111
dr M. Pataj 07.02.2018 DZIKS, II rok, Ist Komunikacja wizualna 9-10.30 111
prof. M. Marczewska-Rytko 26.02.2018 I st., II st., III st. egzamin poprawkowy 19.00-20.00 111 ??