Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
IR - International Relations
SI - Społeczeństwo informacyjne
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja letnia 2016-2017 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. E. Maj 22.06.2017 DZIK, IIst, Irok Publicystyka polityczna 8.00 111
prof. E. Maj 22.06.2017  POL, Ist, Irok Najnowsza historia Polski 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 27.06.2017 SM, 2 rok, Ist Religie i związki wyznaniowe 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 28.06.2017 POL, 1 rok, IIst Teoria demokracji 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 27.06.2017 POL, 1 rok, IIst Ruchy społeczne i polityczne 11.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 12.09.2017 wszystkie kierunki egzamin poprawkowy przełożony 11.00 110
dr hab. M. Piechota 26-29.06.2017 DZIKS, 2 rok, IST Gatunki dziennikarskie 10.00 215
prof. M. Pietraś 24.06.2017 SM I rok i POL I rok Podstawy stosunków międzynarodowych 8.30 111
prof. M. Pietraś 22-23.06.2017 BN I rok Teoria bezpieczeństwa 9.00 120
prof. Cz. Maj  22.06.2017  SM I rok  Historia dyplomacji i stosunków międzynarodowych  9.00  110
prof. Cz. Maj 23.06.2017 SM, II rok Międzynarodowe stosunki kulturalne 9.00 110
prof. H. Dumała 14.05.2017 BN, II rok, NST, Ist Międzynarodowe stosunki gospodarcze 15.15 07
prof. H. Dumała   BN, II rok, ST, Ist Międzynarodowe stosunki gospodarcze    
prof. H. Dumała 30.05.2017  BN, III rok
specj. Zarządz. bez. międzynarod.
Międzynarodowa kontrola obrotu gospodarczego 13.15 06 
prof. P. Kozarzewski 22.06.2017 IR, I rok, IIst Entrepreneurship and Management 13.00 108
prof. A. Wójcik 22.06.2017 r. DiKS, I rok, I st. Najnowsza historia Polski 10.00 06
prof. A. Wójcik 04.07.2017 DiKS, I rok, I st. Najnowsza historia Polski (egz. poprawkowy) 10.00 06
dr K. Smoleń 27.06.2017 SI, I rok, Ist Współczesne stosunki międzynarodowe 13.30 223
dr W. Rewera 22.06.2017 BN, II rok, Ist Polityka migracyjna i azylowa 11.00 203
dr hab. I. Topolski 10.07.2017 SM, III rok Międzynarodowe stosunki militarne w reg. Pacyfiku
(zalicznie)
11.30 209
dr hab. I. Topolski 12.07.2017 SM, III rok Międzynarodowe stosunki militarne w reg. Pacyfiku
(egzamin)
10.00 209
prof. M. Pietraś 20.09.2017 SM, I rok, I st. Podstawy stosunków międzynarodowych 9.00 120
prof. M. Pietraś 20.09.2017 BN, I rok Teoria bezpieczeństwa 9.00 120
prof. M. Pietraś 20.09.2017 SM I rok, II st. Bezpieczeństwo międzynarodowe 9.00 120