Terminy egzaminów

Oznaczenia

Kierunek:
POL - Politologia
SM - Stosunki międzynarodowe
DIKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
SWE - Studia wschodnioeuropejskie
BN - Bezpieczeństwo narodowe
    System kształcenia:
ST- stacjonarne
NST - niestacjonarne
Ist - I stopień
IIst - II stopień

 

Sesja zimowa 2016-2017 

Prowadzący egzamin Termin Studia Przedmiot Godz. Sala
prof. E. Maj 22.06.2017 DZIK, IIst, Irok Publicystyka polityczna 8.00 111
prof. E. Maj 22.06.2017  POL, Ist, Irok Najnowsza historia Polski 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 27.06.2017 SM, 2 rok, Ist Religie i związki wyznaniowe 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 27.06.2017 POL, 1 rok, IIst Teoria demokracji 10.00 111
prof. M. Marczewska-Rytko 27.06.2017 POL, 1 rok, IIst Ruchy społeczne i polityczne 11.00 111
dr hab. M. Piechota 26-29.06.2017 DZIKS, 2 rok, IST Gatunki dziennikarskie 10.00 215
prof. M. Pietraś 24.06.2017 SM I rok i POL I rok Podstawy stosunków międzynarodowych 8.30 111
prof. M. Pietraś 22-23.06.2017 BN I rok Teoria bezpieczeństwa 9.00 120