Opiekunowie kierunków

Opiekunowie poszczególnych lat studiów stacjonarnych
w roku akademickim 2016/2017

Studia pierwszego stopnia

Kierunek Imię i nazwisko opiekuna e-mail
I rok
Politologia Dr Anna Szwed-Walczak anna.szwed-walczak@umcs.pl
Stosunki międzynarodowe Dr Konrad Pawłowski

konrad.pawlowski@umcs.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Anna Granat agranat@umcs.pl
Produkcja medialna Dr Jakub Nowak jakub.nowak@umcs.pl
Bezpieczeństwo narodowe Dr Justyna Kięczkowska

-

Społeczeństwo informacyjne Dr Dorota Litwin-Lewandowska

d.litwin-lewandowska@umcs.pl

II rok
Politologia Dr Justyna Wasil justyna.wasil@umcs.pl
Stosunki międzynarodowe Dr Kinga Smoleń

kinga.smolen@umcs.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Wojciech Maguś wojciech.magus@umcs.pl
Bezpieczeństwo narodowe Dr Anna Moraczewska

anna.moraczewska@umcs.pl

III rok
Politologia Dr Michał Wallner

michal.wallner@umcs.pl

Stosunki międzynarodowe Dr Katarzyna Stachurska-Szczesiak

katarzyna.stachurska-szczesiak@umcs.pl

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Krystyna Leszczyńska

kles@hektor.umcs.lublin.pl

Bezpieczeństwo narodowe Dr Grzegorz Gil greg.gil@poczta.umcs.lublin.pl
Produkcja medialna Dr Grażyna Stachyra

grazyna.stachyra@umcs.pl

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek Imię i nazwisko opiekuna e-mail
I rok
Politologia Dr Łukasz Lewkowicz lukasz.lewkowicz@umcs.pl
Stosunki międzynarodowe Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz dariusz.kondrakiewicz@umcs.pl
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Elżbieta Pawlak-Hejno elzpawlak@gmail.com
Bezpieczeństwo narodowe Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska katarzyna.marzeda@umcs.pl
International relations Dr hab. Michał Łuszczuk michal.luszczuk@umcs.pl
II rok
Politologia Dr Monika Sidor monika.sidor@umcs.pl
Stosunki międzynarodowe Dr Damian Szacawa damian.szacawa@umcs.pl
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dr Małgorzata Adamik-Szysiak malgorzata.adamik-szysiak@umcs.pl
Studia wschodnioeuropejskie Prof. dr hab. Jerzy Garbiński jgarbi7@gmail.com
International relations Dr Bartosz Bojarczyk b.bojarczyk@umcs.pl