Plan zajęć

Semestr letni 2016/17

Nauki o mediach

I rok (wersja 1)

II rok (wersja 1)

Nauki o polityce

I rok (wersja 2)  

II rok (wersja 2) 

III rok (wersja 3)

 

 

Semestr zimowy 2016/17

Nauki o mediach I rok (wersja I)
II rok (wersja I)
Nauki o polityce  I rok (wersja III)
 II rok  (wersja IV)
 III rok  (wersja III)