Instytut Matematyki

 


 PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 


Szanowni Państwo,  

uprzejmie zapraszamy na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Rafała Nalepy, która odbędzie się 23 maja 2017 r. o godz. 12.00, w sali konferencyjnej nr 613 (VI p., wieżowiec) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.  

Temat pracy doktorskiej: „Warunki zwartościowe w przestrzeni funkcji o utemperowanych przyrostach i ich zastosowania w teorii równań całkowych”. 

Promotor – prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska),
Recenzenci – dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. nadzw., dr hab. Edward Tutaj, prof. nadzw. 

Rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie, ul. I. Radziszewskiego 11.  


Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)     

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Edward Tutaj, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. Politechniki Częstochowskiej 


Postępowania awansowe prowadzone na Wydziale MFiI według ustawy o stopniach naukowych z 14-03-2003 ze zmianą z 18-03-2011.
Uwaga: poniższe informacje nie obejmują postępowań awansowych prowadzonych według poprzednio obowiązującej ustawy z 14-03-2003.


mgr Joanna Jurasik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.09.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Jurasik. Powołano promotora - prof. dr hab. Marek Ptak (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), promotora pomocniczego - dr. Bartosza Łanuchę (Zakład Geometrii IM UMCS) oraz komisję doktorską. 


mgr Sławomir Borzdyński 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.06.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sławomirowi Borzdyńskiemu. Powołano promotora - dr hab. Andrzej Wiśnicki, prof. nadzw. (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską.


mgr Rafał Nalepa

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Rafałowi Nalepie. Powołano promotora - prof. dr hab. Józef Banaś (Politechnika Rzeszowska) oraz komisję doktorską. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)   

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Edward Tutaj, em. prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Małgorzata Wróbel, prof. Politechniki Częstochowskiej


mgr Krzysztof Pilorz

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Krzysztofowi Pilorzowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Agnieszka Tanaś 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Agnieszce Tanaś. Powołano promotora - prof. dr hab. Jurij Kozicki (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS)  oraz komisję doktorską.


mgr Kinga Dąbrowska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Kindze Dąbrowskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Adam Gągol

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 15.06.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Adamowi Gągolowi. Powołano promotora - prof. dr hab. Jarosława Grytczuka (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), promotora pomocniczego - dr Jakuba Kozika (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) oraz komisję doktorską. 


mgr Joanna Barańska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Barańskiej. Powołano promotora - prof. dr hab. Jerzego Kozickiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Kamil Powroźnik

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Kamilowi Powroźnikowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Katarzyna Wolska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Wolskiej. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Tymoteusz Chojecki

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tymoteuszowi Chojeckiemu. Powołano promotora - prof. dr hab. Tomasza Komorowskiego (Zakład Zastosowań Matematyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


mgr Sebastian Kieliszek

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 28.04.2014 r. wszczęła przewód doktorski w dziedzinie nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Sebastianowi Kieliszkowi. Powołano promotora - dr hab. Halinę Bielak, prof. nadzw. (Zakład Informatyki IM UMCS) oraz komisję doktorską.


Po obronie doktoratu


mgr Marcin Boryc 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 16.01.2017 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Marcinowi Borzcowi. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Krzysztof Dębicki 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Łukasz Stettner 


mgr Monika Polak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Monice Polak i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Maciej Ziemba

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Maciejowi Ziembie. 


mgr Anna Makarewicz 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.11.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Makarewicz. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim)  

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim)  

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Zbigniew Pasternak-Winiarski, prof. nadzw.  

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. Witold Rzymowski 


mgr Mariusz Plaszczyk

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 9.05.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Mariuszowi Plaszczykowi. 


mgr Katarzyna Steliga

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 14.03.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Katarzynie Stelidze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Grzegorz Zborowski

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.01.2016 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Grzegorzowi Zborowskiemu. 


mgr Bartosz Łanucha

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 26.10.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Bartoszowi Łanusze i uznała rozprawę doktorską za wyróżniającą. 


mgr Joanna Potiopa 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 21.09.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Joannie Potiopie. 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. polskim) 

Streszczenie rozprawy doktorskiej (w j. angielskim) 

Recenzja rozprawy doktorskiej - dr hab. Marcin Paprzycki, prof. nadzw. 

Recenzja rozprawy doktorskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 


mgr Anna Bednarska

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.05.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Annie Bednarskiej.


mgr Łukasz Stępień 

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 19.01.2015 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Łukaszowi Stępniowi.


mgr Beata Medak

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 29.09.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr Beacie Medak.


mgr Tomasz Krajka

Rada Wydziału na posiedzeniu w dniu 20.01.2014 r. nadała stopień doktora nauk matematycznych w dyscyplinie matematyka mgr. Tomaszowi Krajce.