Biblioteka Wydziału

Biblioteka Wydziału MFiI znajduje się w budynku Instytutu Informatyki na parterze. Biblioteka gromadzi i udostępnia podręczniki, monografie, czasopisma, słowniki oraz inne wydawnictwa, które ze względu na ich specyfikę i częste użytkowanie są w ten sposób przybliżane pracownikom i studentom Wydziału. Biblioteka udostępnia zbiory zarówno na miejscu w czytelni jak i wypożycza na zewnątrz. Czytelnicy mogą korzystać ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu oraz z mozliwością przeglądu katalogów Biblioteki Głównej UMCS.

Użytkownicy komputerów włączonych w sieć ogólnouczelnianą UMCS mają też nieograniczony dostęp do czasopism naukowych z całego świata w formie elektronicznej oraz do naukowych baz danych bibliograficznych poprzez stronę WWW Biblioteki Głównej UMCS. Dostęp do tych czasopism zapewnia konsorcjum bibliotek uniwersyteckich, do którego należy Biblioteka Główna UMCS. Dostęp do czasopism wraz z możliwością zapisu tekstów w formie elektronicznej możliwy jest również z komputerów znajdujących się w bibliotece wydziałowej.


Adres Biblioteki Wydziału


ul. Akademicka 9 pok. 002
20-033 Lublin
tel. (81) 537-6294
e-mail: bibmfi@umcs.pl


 Pracownicy Biblioteki


mgr Anna Tym - kierownik
mgr Małgorzata Bednarczyk
mgr Danuta Schab


Godziny otwarcia Biblioteki


poniedziałek 11:00 - 18:00

wtorek - czwartek 8:00 - 18:00

piątek 8:00 - 15:00

sobota 9:00 - 14:00 w czasie zjazdów studiów zaocznych i podyplomowych 


Wykaz pracy bilbioteki w soboty w roku akademickim 2017/2018


styczeń 2018 -     20; 27

luty 2018 -        3; 10; 14


Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych).

Dostęp do licencjonowanych zasobów  z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.

Przy logowaniu należy podać nr karty bibliotecznej oraz hasło (zwykle jest to nr PESEL).

Licencjonowany zasób cyfrowy dla Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki


Zasady użytkowania  licencjonowanych zasobów cyfrowych zakupionych przez UMCS

ZASOBY ELEKTRONICZNE - Biblioteka UMCS