Pokazy z fizyki

Od roku 1953, obecnie corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują Pokazy z fizyki. Jest to impreza o najdłuższej tradycji w kraju wśród sobie podobnych. Jej inicjatorem był profesor Wacław Staszewski. Pokazy są przeznaczone głównie dla uczniów, nauczycieli a także dla wszystkich innych osób zainteresowanych fizyką.
Ideą Pokazów z fizyki jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację tematycznie dobranych, interesujących, a nieraz wręcz fascynujących eksperymentów. Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak również takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć w domu. Każdego roku, w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką, Pokazy w Instytucie Fizyki ogląda ponad 20 tysięcy widzów.
Poniżej prezentujemy tematykę pokazów w minionych latach:

 • 38. Pokazy z fizyki (1997 r.): przemiany energii, akustyka, ciecze i gazy, panta rhei.
 • 39. Pokazy z fizyki(1998 r.): pojęcia fizyczne w języku potocznym, fale elektromagnetyczne, detekcja promieniowania jądrowego, zjawiska optyczne.
 • 40. Pokazy z fizyki (1999 r.): ekologiczne eksperymenty z fizyki, zasady dynamiki, termodynamika, zjawiska jonizacyjne.
 • 41. Pokazy z fizyki (2000 r.): Max Planck - 100 lat kwantów, akustyka, rezonans, elektromagnetyzm.
 • 42. Pokazy z fizyki (2001 r.): próżnia, fizyka cieczy, natura światła, elektrostatyka.
 • 43. Pokazy z fizyki (2002 r.): dynamika ruchu postępowego i obrotowego, prawa fizyki w świecie zabawek, w niskich i wysokich temperaturach, czy te oczy mogą kłamać?
 • 44. Pokazy z fizyki (2003 r.): prąd elektryczny, akustyka, masy duże, mniejsze, najmniejsze - spektrometria mas, echo i pogłos, domowe laboratorium.
 • 45. Pokazy z fzyki (2004 r.): termodynamika, elektromagnetyzm, barwy światła, w świecie atomu.
 • 46. Pokazy zfizyki (2005 r.): ciecze i gazy, elektrostatyka, natura nie znosi próżni, dynamika ruchu obrotowego.
 • 47. Pokazy z fizyki (2006 r.): rezonans, w niskich i wysokich temperaturach, zjawiska optyczne, poprzez zabawę do fizyki.
 • 48. Pokazy z fizyki (2007 r.): mechanika, prąd elektryczny, termodynamika, fizyka latania. 
 • 49. Pokazy z fizyki (2008 r.): elektromagnetyzm, promieniotwórczość, źródła światła i optyka, formy energii.
 • 50. Pokazy z fizyki (2009 r.): akustyka, elektrostatyka, fizyka płynów, drgania i fale.
 • 51. Pokazy z fzyki (2010 r.): zagrajmy w zimno - ciepło, poprzez zabawę do praw fizyki, dynamika ruchu obrotowego, zjawiska optyczne - widzenie
 • 52. Pokazy z fizyki (2011 r.): promieniowanie i promieniotwórczość, prąd elektryczny, fizyka latania, rezonanse
 • 53. Pokazy z fizyki (2012 r.): elektromagnetyzm, fizyka cieczy, fizyka ludzkiego ciała, optyka codzienna
 • 54. Pokazy z fizyki (2013 r.): elektrostatyka, niskie i wysokie ciśnienie, akustyka, mechanika
 • 55. Pokazy z fizyki (2014 r.) : a jednak się kręci, drgania i fale, poprzez zabawę do praw fizyki, temperatura i efekty cieplne
 • 56. Pokazy z fizyki (2015 r.): prąd elektryczny, promieniotwórczość, fizyka latania, światło i oko
 • 57. Pokazy z fizyki (2016 r.): elektromagnetyzm, ciecze, fizyka ludzkiego ciała, rezonanse

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pokazach.
Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich dodatkowych informacji udziela mgr Piotr Staszewski.
tel. (81) 537-6251, 603-165-800
e-mail: piotr.staszewski@umcs.lublin.pl

Pokazy z Fizyki (na stronie PTF, Oddział Lublin)