Informacje dla szkół i uczniów

 


 Koordynator wydziałowy ds. współpracy za szkołami


dr Artur Markowski 

Pokój: 503 (V p., wieżowiec)  

Telefon: (81) 537-5032, 783 971 489 

e-mail: artur.markowski@poczta.umcs.lublin.pl 

Adres: 

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1 
20-031 Lublin


Poniżej przedstawiamy listę imprez o charakterze konkursowym, a także zróżnicowanych zajęć dla uczniów szkół średnich, organizowanych przez poszczególne Instytuty Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół województwa lubelskiego i województw sąsiednich do korzystania z tej oferty.


Imprezy i zajęcia oferowane przez Instytut Matematyki UMCS


Olimpiada Matematyczna - Przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie działa Komitet Okręgowy Olimpiady Matematycznej, skład którego powołuje Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od czterech lat wspólnie Oddziały Lubelski i Rzeszowski. Kadencja Komitetu trwa 4 lata. Komitet organizuje zawody I i II stopnia; III stopień zawodów organizuje Komitet Główny Olimpiady Matematycznej. Komitet w Lublinie swym działaniem obejmuje dwa województwa: lubelskie i podkarpackie. W bieżącym roku zawody Olimpiady Matematycznej odbywają się po raz 60. Zadania, rozwiązania, informacje na stronie internetowej: http://www.om.edu.pl/
Przewodniczący Komitetu Okręgowego: dr hab. Wiesław Zięba, prof. UMCS, Instytut Matematyki UMCS. 
e-mail: wieslaw.zieba@poczta.umcs.lublin.pl

Potyczki matematyczne - turniej matematyczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizator - Koło Naukowe Studentów Matematyki „Akademia Platońska”. Impreza odbywa się w Instytucie Matematyki, corocznie w maju. Dalsze informacje na stronie: http://www.sknm.umcs.lublin.pl/potyczki.php

Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Matematyków - adresowane do szkół gimnazjalnych i podstawowych. Organizatorami są nauczyciele szkół lubelskich oraz pracownicy Instytutu Matematyki UMCS. Impreza odbywa się od roku 2004.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.gimnazjum15.lublin.pl/sympozjum.html.

Koło dla Olimpijczyków - cykl spotkań dla uczniów szkół ponadpodstawowych woj. lubelskiego. Organizatorem jest IM UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Zajęcia odbywają się w Auli Matematyki UMCS, w soboty, od października do kwietnia, a prowadzone są przez pracowników IM UMCS oraz nauczycieli wiodących szkół lubelskich. Terminarz spotkań: www.kmo.umcs.lublin.pl/

Warsztaty Maturalne - bezpłatne korepetycje dla maturzystów organizowane przez studentów matematyki w IM UMCS. Początek zajęć: marzec.
Strona inernetowa: http://www.sknm.umcs.lublin.pl/warsztaty.php


Imprezy i zajęcia oferowane przez Instytut Fizyki UMCS


Olimpiada Fizyczna - organizowana corocznie od roku 1950 przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Komitet Okręgowy Olimpiady Fizycznej ma siedzibę w Instytucie Fizyki, z którym współpracuje.
I etap - korespondencyjny - polega na rozwiązaniu 15 krótkich zadań oraz trzech trudniejszych i dwu zadań doświadczalnych. Rozwiązania są przesyłane do komitetu okręgowego.
II etap - okręgowy - odbywa się w Instytucie Fizyki UMCS,
III etap - ogólnopolski - odbywa się w Warszawie.
Spośród kilkudziesięciu uczestników II etapu w okręgu lubelskim około pięciu uczniów walczy o laury w finale. Zadania, rozwiązania, informacje na stronie internetowej: www.kgof.edu.pl

Spotkania z fizyką to jedna z form popularyzacji fizyki, mająca na celu przybliżenie uczniom szkół ponadgimnazjalnych, nauczycielom, a także innym zainteresowanym ciekawych zagadnień fizycznych. Wykłady - uzupełnione atrakcyjnymi doświadczeniami - prowadzą doświadczeni wykładowcy uniwersyteccy, co sprawia, że spotkania cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Spotkania odbywają się corocznie w każdą sobotę marca o godzinie 10:15 w auli Instytutu Fizyki UMCS. Wstęp wolny.
Program tegorocznych spotkań można pobrać ze stron www Instytutu Fizyki pod adresem: www.fizyka.umcs.lublin.pl w menu Otwarty Instytut.
Kontakt: dr Jerzy Kraśkiewicz - tel.: (81) 537-6163
e-mail: kraskiew@poczta.umcs.lublin.pl

Rok przed maturą - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wraz z Instytutem Fizyki organizatorami są Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Głównym celem konkursu jest zapoznanie uczniów z zakresem i standardami wymagań egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii. Regulamin ostatniej edycji konkursu można znaleźć pod adresem: http://www.fizyka.umcs.lublin.pl/dokum/rokpmat/2013/regulamin.pdf

Fizyka na szóstkę - cykl wykładów oraz ćwiczeń doświadczalnych prowadzonych od roku 2006 w IF dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, która jest zainteresowana fizyką. Zajęcia mają pomóc uczniom przygotowującym się do Olimpiady Fizycznej, ale udział w Olimpiadzie nie stanowi warunku uczestnictwa w tych zajęciach. Szczegółowe informacje są dostepne na stronie Instytutu Fizyki www.fizyka.umcs.lublin.pl w częsci Otwarty Instytut.

Wiosna z astrofizyką - otwarte wykłady z astrofizyki.
prof. dr hab. Krzyusztof Murawski, tel. (81) 537-6198
e-mail: kmur@kft.umcs.lublin.plkrzysztof.murawski@umcs.lublin.pl
prof. dr hab. Marek Rogatko, tel. (81) 537-6235
e-mail: ROGAT@tytan.umcs.lublin.plmarek.rogatko@poczta.umcs.lublin.pl

Pokazy z fizyki - Corocznie we wrześniu, Instytut Fizyki UMCS oraz Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizują "Pokazy z Fizyki" dla uczniów i nauczycieli szkół średnich, głównie z regionu lubelskiego. Inicjatorem pokazów był profesor Wacław Staszewski. Ideą "Pokazów z Fizyki" jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących młodzież eksperymentów fizycznych.
Pokazywane są zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Corocznie, w atmosferze wspólnej zabawy z fizyką odwiedza Instytut Fizyki ponad 20 tys. młodzieży.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w pokazach.
Zgłoszenia przyjmuje i wszelkich dodatkowych informacji udziela mgr Piotr Staszewski.
tel. (81) 537-6251, 603-165-800
e-mail: piotr.staszewski@umcs.lublin.pl

Fizyka jest OK! - akcja popularyzująca fizykę skierowana do szkół średnich Lubelszczyzny. Pragnąc rozbudzić wśród młodzieży ciekawość świata oraz wytłumaczyć zjawiska występujące w otaczającym nas świecie pragniemy zachęcić Państwa do udziału w naszej akcji: „Fizyka jest OK!”W ramach tej akcji w Instytucie Fizyki odbędzie się szereg wykładów popularyzujących fizykę, a także będzie udostępniona tzw. I pracownia fizyczna, gdzie uczniowie będą mogli przeprowadzić proste eksperymenty oraz wyznaczyć wiele wielkości fizycznych. Mamy nadzieję, że zarówno wykłady jak i zajęcia w laboratorium będą dopełnieniem i rozszerzeniem materiału z fizyki, jaki uczniowie poznają na zajęciach w szkole średniej. Udział w proponowanych zajęciach w Instytucie Fizyki UMCS powinien również ułatwić pracę dydaktyczną nauczycielom podczas kształcenia fizyki w szkołach średnich. Prosimy o rozpropagowanie tej akcji wśród nauczycieli oraz uczniów. Wykłady będą odbywać się cyklicznie w piątki o godzinie 17.00 w salach Instytutu Fizyki UMCS.

Cykl wykładów z astrofizyki - "Wszechświat znany i nieznany - od ciemnej energii do czarnych dziur" 

Wykłady będą bogato ilustrowane symulacjami numerycznymi zjawisk astrofizycznych, najnowszymi obserwacjami  teleskopów Hubble’a, Chandra i Keplera oraz animacjami. 

Wykłady odbywają się w piątki  o godz. 17.15 w Auli Instytutu Fizyki im. St. Ziemeckiego.  

Wykładowcyprof. dr hab. Krzysztof Murawski i prof. dr hab.  Marek Rogatko (Katedra Fizyki Teoretycznej - Zakład Astrofizyki i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki UMCS).