Załóż nowe konto

System ZEUS UMCS udostępnia konta pocztowe w domenie poczta.umcs.lublin.pl. Do każdego adresu zostaną utworzone cztery aliasy, dodatkowe adresy e-mail w  następujących domenach uczelni: umcs.lublin.pl, umcs.pl, umcs.eu, umcs.edu.pl.


Konto pocztowe dla pracownika

Ze względu na migrację kont pocztowych do nowej poczty elektronicznej opartej o platformę Microsoft EXCHANGE nie jest możliwe zakładanie nowych kont na serwerze ZEUS. Konta pocztowe w nowym systemie pocztowym UMCS zakładane są w procesie aktywacji umowy o pracę.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z administratorami poczty.


Konto pocztowe dla jednostki uczelnianej (Zakładu/Dziekanatu/Instytutu)

Aby założyć nowe konto pocztowe w systemie ZEUS UMCS dla jednostki uczelnianej, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem strony:

https://poczta.umcs.lublin.pl/formularzzak


Konto pocztowe dla doktoranta

Aby założyć nowe konto pocztowe w systemie ZEUS UMCS dla doktoranta, należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać na adres operator@poczta.umcs.lublin.pl lub dostarczyć do pokoju administratorów (kontakt). Formularz jest do pobrania w formacie pliku .doc lub .pdf.


Konto domenowe

Aby założyć nowe konto domenowe w systemie hostingowym ZEUS.Domain, należy zgłosić się bezpośrednio do dyżurnego administratora z wypełnionym formularzem (kontakt). Formularz jest do pobrania w formacie pliku .doc lub .pdf.

Przeniesienie obsługi domeny używanej na innym serwerze na nowe konto domenowe w systemie ZEUS.Domain następuje w terminie wyznaczonym przez zakładającego konto. 


Przechodząc do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, połączysz się ze stroną, która jest zabezpieczona szyfrowaniem SSL (w celu ochrony Twoich danych przesyłanych z formularza). Przeglądarka w chwili nawiązania pierwszego połączenia z tą stroną zainstaluje certyfikat serwera poczta.umcs.lublin.pl. Certyfikat został wystawiony przez międzynarodową instytucję certyfikującą Thawte Consulting (Pty) Ltd.

Przed założeniem konta pocztowego prosimy o przeczytanie kilku poniższych, ważnych informacji:

1. Adres pocztowy. Adres pocztowy (identyfikator) każdego użytkownika, który założy konto pocztowe, wypełniając formularz, będzie miał nastepujacą postać:

imię.nazwisko@poczta.umcs.lublin.pl  (np. marek.kowalski@poczta.umcs.lublin.pl)
lub
login@poczta.umcs.lublin.pl (kiedy pozostawisz puste jedno z dwóch pól w wierszu „Proponowany identyfikator” - np. marek@poczta.umcs.lublin.pl).

Podczas zakładania konta w systemie zostanie automatycznie utworzony dla każdego użytkownika alias pocztowy (dodatkowy adres e-mail wskazujący na adres konta) w postaci:

imię.nazwisko@umcs.lublin.pl (np. marek.kowalski@umcs.lublin.pl)
lub
login@umcs.lublin.pl (np. marek@umcs.lublin.pl).

Adres aliasu jest generowany na podstawie identyfikatora: pierwszy człon aliasu (czyli imię.nazwisko lub login) bedzie zawsze taki sam jak w identyfikatorze, zmienia się natomiast nazwa domeny na umcs.lublin.pl. Alias tworzony jest dodatkowo w domenach: umcs.pl, umcs.eu, umcs.edu.pl.

Zatem każdy użytkownik systemu ZEUS w ramach nowego konta otrzymuje następujące adresy, np.:
marek.kowalski@poczta.umcs.lublin.pl
marek.kowalski@umcs.lublin.pl
marek.kowalski@umcs.pl
marek.kowalski@umcs.eu
marek.kowalski@umcs.edu.pl

2. Proponowany identyfikator. W trakcie wypełniania pól imię oraz nazwisko w formularzu zgłoszeniowym generowany jest automatycznie przez stronę identyfikator. Jeżeli identyfikator jest już zajęty przez innego użytkownika, pojawi się komunikat informujący o wykorzystaniu tego identyfikatora. Użytkownik może bezpośrednio z poziomu formularza sprawdzić, czy identyfikator jest wolny, klikając na link „sprawdź identyfikator”.

3. Alias pocztowy. Pracownik uczelni, który korzysta już z aliasu (imię.nazwisko@umcs.lublin.pl) przyznanego w ramach poprzedniego systemu pocztowego, zachowa swój alias w nowym systemie. Aby dodać obsługę aliasu w nowym systemie, po wypełnieniu formularza na dodatkowej podstronie użytkownik zostanie poproszny o podanie adresu e-mail, na który wskazuje aktualnie jego alias. Ta informacja pozwoli systemowi zweryfikować prawowitego właściciela aliasu. Gdy alias jest zajęty i użytkownik nie dokona poprawnej weryfikacji, musi uzupełnić nowy identyfikator (np. pierwszą literę imienia, a po kropce - pełne nazwisko).

4. Konto na serwerze wydziałowym. System ZEUS UMCS udostępnia odbieranie poczty z uczelnianych adresów e-mail, funkcjonujących na serwerach wydziałowych uczelni zarządzanych przez Centrum Obsługii Informatycznej. Pozwala to przenieść konta wydziałowe do systemu ZEUS z następujących serwerów: golem, tytan, hermes, ramzes, klio, temida, sokrates, eos, hektor. Aby odbierać pocztę z tych adresów na koncie założonym w nowym systemie, pracownik, wypełniając formularz, musi podać swój adres w polu „Uczelniany adres email” (wpisując np. login@ramzes.umcs.lublin.pl). Wszystkie informacje dotyczące przenoszenia kont do nowego systemu dostępne są w menu strony z linku Migracja kont z serwerów wydziałowych.

5. Rozmiar konta (dostępna przestrzeń dysku serwera przydzielona w ramach konta):

  • konto pocztowe: 1024 MB,
  • konto pocztowe z katalogiem na stronę www oraz katalogiem ftp:
    • katalog na pocztę: 512 MB,
    • katalog ftp i strona www: 512 MB,
  • konto domenowe: 1024 MB.