Logowanie do konta domenowego

Logowanie do konta domenowego dostępne jest z adresu https://poczta.umcs.lublin.pl/cpanel

Dane niezbędne do poprawnego zalogowania na konto domenowe:

  • login - pierwszy człon adresu e-mail  (np. marek dla adresu marek@kowalski.umcs.lublin.pl),
  • hasło do konta domenowego.

Logowanie do modułu Webmail jest dostępne z adresu https://poczta.umcs.lublin.pl.

Dane niezbędne do poprawnego zalogowania do modułu Webmail:

  • login - pierwszy człon adresu e-mail 
    (np. marek dla adresu marek@kowalski.umcs.lublin.pl),
  • hasło do konta domenowego.

Logowanie do konta umożliwia dowolna przeglądarka internetowa obsługująca szyfrowanie i certyfikaty SSL. Podczas wczytywania strony logowania następuje automatyczne przekierowanie na połączenie szyfrowane SSL z użyciem protokołu https. Używanie starszych wersji przeglądarek internetowych może spowodować błędy w szyfrowanej komunikacji ze stroną chronioną certyfikatem SSL.


Konto domenowe to konto rozszerzone o szereg dodatkowych w stosunku do konta pocztowego usług. Przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników. Każde konto posiada własną, unikalną w skali całego Internetu domenę przydzieloną w obrębie domeny uczelni umcs.lublin.pl (np. kowalski.umcs.lublin.pl, chemia.umcs.lublin.pl). Prawo ubiegania się o bezpłatne konto domenowe w domenie umcs.lublin.pl przysługuje jednostkom administracyjnym i wydziałowym uczelni, jednostkom ogólnouczelnianym oraz nauczycielom akademickim UMCS. Ponadto prawo to przysługuje osobom, którym LubMAN UMCS nadał (zgodnie z przyznanymi mu przez władze uczelni pełnomocnictwami) takie uprawnienie na podstawie pisemnej zgody. Zaleca się, aby użytkownik konta domenowego posiadał szerszą wiedzę dotyczącą terminologii i użytkowania kont internetowych. W celu założenia konta domenowego wymagany jest bezpośredni kontakt z administratorem, a w przypadku jednostki strukturalnej uczelni - kontakt osoby wyznaczonej do zarządzania kontem.

Konto domenowe składa sie z dwóch modułów:

 1. moduł cpanel - to główny panel (strona) konta, w którym dostępne są wszystkie funkcje konta:

adres logowania: http://.umcs.lublin.pl/cpanel
(np. http://chemia.umcs.lublin.pl/cpanel)

2. moduł webmail - to panel (strona) służący do odbierania poczty elektronicznej (dostępny również bezpośrednio z modułu cpanel):

adres logowania: http://.umcs.lublin.pl/webmail
(np. http://chemia.umcs.lublin.pl/webmail)

Więcej informacji na temat konta: O systemie ZEUS UMCS 

    Autor
    Ireneusz Maliszewski