Zakładanie kont domenowych, modyfikacja parametrów kont, informacje o systemie, pomoc techniczna:

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
Sekcja ds. Systemów Centralnych
tel. 81 537 26 04

e-mail: operator@poczta.umcs.lublin.pl

Funkcjonowanie serwera, utrzymywanie oraz modyfikacja zainstalowanych aplikacji i oprogramowania:

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/09B
Sekcja ds. Systemów Centralnych
tel. 81 537 26 04

e-mail: admin@poczta.umcs.lublin.pl