W sprawach technicznych związanych z obsługą hostingu:

Sekcja ds. Systemów Centralnych
tel. 81 537 26 04, 506 004 159
e-mail: operator@mail.umcs.pl