Dane konfiguracyjne kont

Jeżeli odbierałeś do tej pory pocztę z konta na serwerze wydziałowym w programie Microsoft Outlook Express na Twoim komputerze i chcesz teraz dodatkowo odbierać w nim pocztę również z nowego konta, przejdź do Konfiguracja Microsoft Outlook Express.


Dane potrzebne do konfiguracji kont pocztowych

Nazwa konta (Twój pełny adres e-mail w domenie poczta.umcs.lublin.pl):

imię.nazwisko@poczta.umcs.lublin.pl (np. marek.kowalski@poczta.umcs.lublin.pl)
lub
login@poczta.umcs.lublin.pl (np. marek@poczta.umcs.lublin.pl).

  • Serwer Poczty Przychodzącej (POP3): mail.poczta.umcs.lublin.pl port 110
  • Serwer Poczty Przychodzącej (POP3): (SSL) zeus.umcs.lublin.pl port 995
  • Serwer Poczty Przychodzącej (IMAP): (SSL) zeus.umcs.lublin.pl port 993
  • Serwer Poczty Wychodzącej (SMTP): mail.poczta.umcs.lublin.pl (serwer wymaga uwierzytelniania) port 25
  • Serwer Poczty Wychodzącej (SMTP): (SSL) zeus.umcs.lublin.pl (serwer wymaga uwierzytelniania) port 465

Hasło: hasło do konta pocztowego

Dostępne Protokoły Poczty Przychodzącej:
POP3, POP3S (SSL/TLS), IMAP, IMAPS (SSL/TLS)

Dostępne Protokoły Poczty Wychodzącej:
SMTP, SMTPS (SSL/TLS)

Dane potrzebne do konfiguracji programów do połaczeń ftp

Nazwa serwera: poczta.umcs.lublin.pl
Nazwa użytkownika:
imię.nazwisko@poczta.umcs.lublin.pl

lub

login@poczta.umcs.lublin.pl

Hasło: hasło do konta pocztowego