Dane konfiguracyjne kont

Dane potrzebne do konfiguracji programów do połączeń ftp:

Nazwa serwera: poczta.umcs.lublin.pl
Nazwa użytkownika:
imię.nazwisko@poczta.umcs.lublin.pl