Czym jest konto domenowe

Informacje ogólne

Konto domenowe to konto o rozszerzonych usługach, które przeznaczone jest dla zaawansowanych użytkowników. Każde konto posiada własną, unikalną w skali całego Internetu domenę przydzieloną w obrębie domeny uczelni umcs.lublin.pl (np. kowalski.umcs.lublin.pl, chemia.umcs.lublin.pl). Prawo ubiegania się o bezpłatne konto domenowe w domenie umcs.lublin.pl przysługuje jednostkom administracyjnym i wydziałowym uczelni, jednostkom ogólnouczelnianym oraz nauczycielom akademickim UMCS. Ponadto prawo to przysługuje osobom, którym LubMAN UMCS nadał (zgodnie z przyznanymi mu przez władze uczelni pełnomocnictwami) takie uprawnienie na podstawie pisemnej zgody. Zaleca się, aby użytkownik konta domenowego miał szerszą wiedzę dotyczącą terminologii i użytkowania kont internetowych. W celu założenia konta domenowego wymagany jest bezpośredni kontakt z administratorem, a w przypadku jednostki strukturalnej uczelni - kontakt osoby wyznaczonej do zarządzania kontem.

Konto domenowe składa sie z dwóch modułów:

 1. moduł cpanel - to główny panel (strona) konta, w którym dostępne są wszystkie funkcje konta:
  adres logowania: http://nazwa-poddomeny.umcs.lublin.pl/cpanel
 2. moduł webmail - to panel (strona) służący do odbierania poczty elektronicznej (dostępny również bezpośrednio z modułu cpanel):
  adres logowania: http://nazwa-poddomeny.umcs.lublin.pl/webmail 

Informacja!
Moduł cpanel Systemu Zeus.Domain nie jest jeszcze w całości dostępny w języku polskim.

Budowa adresu konta domenowego

Każdy użytkownik w systemie będzie miał unikalny w ramach systemu adres konta - identyfikator. Adres (identyfikator) składać się będzie z następujących członów:

 • login, który składać się może maksymalnie z ośmiu znaków. Login będzie można wybrać samodzielnie (może nim być np. imię, pseudonim lub nazwa jednostki uczelnianej). W przypadku obecności w systemie już wybranego identyfikatora użytkownik będzie musiał wybrać nowy;
 • domena. Domena w przypadku, kiedy będzie to konto pojedynczego użytkownika, składać się będzie z nazwiska z dopisaną po kropce nazwą domenową uczelni umcs.lublin.pl. Domena użytkownika będzie unikalna w skali całego Internetu. W przypadku identycznych nazwisk domena będzie tworzona poprzez dodanie przed nazwiskiem pierwszej litery imienia. Przykładowa postać domeny: kowalski.umcs.lublin.pl. W przypadku, kiedy zakładane konto będzie kontem dla wybranej jednostki strukturalnej uczelni (np. instytutu, dziekanatu) nazwę domeny zaproponuje osoba zwracająca się o założenie konta.

Przykład konta domenowego:

 • biuro@prawo.umcs.lublin.pl
 • marek@kowalski.umcs.lublin.pl

Adres strony www

Pliki strony należy skopiować na konto do katalogu public_html. Do skopiowania plików strony na konto na serwerze należy użyć dowolnego progamu ftp (np. Total Commander).

Akceptowane przez serwer nazwy plików strony głównej to: index.html, index.wml, index.cgi, index.shtml, index.jsp, index.js, index.jp, index.php4, index.php3, index.php, index.phtml, index.htm, default.htm, default.html, home.htm.

Strona dostępna jest w internecie pod adresem: http://domena_użytkownika.umcs.lublin.pl (np. http://kowalski.umcs.lublin.pl, http://ekonomia.umcs.lublin.pl).

Funkcje konta domenowego

Zarządzanie wszystkimi funkcjami konta przez przeglądarkę internetową:

 • zmiana hasła,
 • usługa poczty elektornicznej:
  • dostęp do poczty elektornicznej przez programy: SquirrelMail, Horde,
  • tworzenie kont e-mail w domenie konta (maksymalnie dwa konta pocztowe),
  • filtrowanie poczty przychodzącej - samodzielna konfiguracja filtrów treści,
  • ochrona przed spamem i wirusami - samodzielna konfiguracja filtrów programu Spamassassin,
  • skaner antywirusowy,
  • aliasy i przekierowanie poczty na inny adres,
  • funkcja automatycznej odpowiedzi - autoresponder,
  • automatyczna konfiguracja konta w programach Microsoft Outlook Express lub Microsoft Outlook,
  • listy adresowe,
 • katalog na jedną stronę www:
  • obsługa: php 5, skryptów perl, cgi oraz java,
  • blokowanie dostępu do strony www i wybranych podstron z publicznych adresów IP i adresów URL,
  • aktualizacja plików strony przez przegladarkę internetową ze strony konta (menadżer plików),
 • funkcja Webdisk - dostęp do dowolnego katalogu konta z pulpitu Windows (ochrona listą użytkowników z hasłem),
 • konto ftp - usługa transferu plików:
  • menadżer plików,
  • blokada dostępu do wybranych katalogów konta z poziomu przeglądarki internetowej (ochrona listą użytkowników z hasłem),
  • dodatkowe konto ftp w domenie konta,
  • aktualne wykorzystanie przydzielonej w ramach konta przestrzeni dyskowej,
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa danych z konta,
 • zmiana języka i wzornictwa pulpitu panelu konta,
 • harmonogram (Cron Tab),
 • statystyki odwiedzin strony www i logowań do konta.

Dodatkowo na prośbę użytkownika administrator aktywuje następujące funkcje:

 • baza danych Mysql:
  • kreator bazy
  • program do zarządzania bazą: phpMyAdmin,
 • domena zaparkowana,
 • subdomena - dodatkowy adres URL w domenie konta.
  Autor
  Ireneusz Maliszewski