Zarząd

Prezes Zarządu: Kinga Wyskiel

Zastępca Prezesa: Justyna Teterwak

Sekretarz: Damian Szandecki

Skarbnik: Cyprian Łuszczyk

Opiekun Koła: dr Przemysław Kaliszuk