Publikacje

Nowoczesne i ponowoczesne przygody ciała, red. Marta Kostrzewa, Bogusz Malec, Barbara Żarinow, Lublin 2013

Miasto w sztuce. Sztuka w mieście, red. Marta Kostrzewa, Bogusz Malec, Lublin 2014

Między trendem a tradycją. Kulturowe oblicza seriali, red. Barbara Panek, Agnieszka Wójtowicz, Lublin 2015

Powrót przemocy, red. Barbara Panek, Agnieszka Wójtowicz, Lublin 2015