Archiwalne

Udział w konferencjach w latach 1999 - 2008

Konferencje zagraniczne

Konferencja „Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną”, Krzemieniec 18-19 IV 1999, Kolegium Pedagogiczne im. T. Szewczenki.

 • Ref. Ł.Grab – O „Mindowem” Słowackiego
 • Ref. A. Kozak – Słowackiego poematy o piekle

Seminarium polsko – ukraińskie „Drohobycz – Lublin. Kultura pogranicza”        Twórczość Henryka Grynberga. Wokół tomu „Drohobycz, Drohobycz”, Drohobycz 25-26 IV 2003, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu, Polonistyczne Centrum Naukowo - Informacyjne – UMCS Lublin.

Ref. Studentów:

 

 • W. Sołtys – Prawda jako dezintegracja osobowości w prozie Grynberga
 • M. Wociór – Obsesja tożsamości.
 • A. Zińczuk – Temat Zagłady w prozie Grynberga.

 

Seminarium polsko- ukraińskie „ Lublin – Drohobycz. Miasta magiczne w interpretacji Władysława Panasa .Pamięci  Igora Menioka”, Drohobycz, 10-11 X 2005. Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, Polonistyczne Centrum Naukowo – Informacyjne.

Ref. Studentów : A. Zińczuk, A. Przychodzka ; G. Kondrasiuk.

Sesja w Debreczynie (Węgry) pt. „Majówka polsko-węgierska” , Debreczyn 1-4. 05. 2008.

Ref. studentów: Ł. Wrona, A. Wójtowicz, M. Wójtowicz, Ł. Chomik, Ł. Huk, K. Węgorek., A. Gil.

Sesja w Lublinie „Majówka polsko- węgierska (II)”. Lublin, UMCS, 16-19.04. 2009.

Ref. studentów:  3 (A. Janiak, B. Sapko)  i 4 gości z Węgier

Konferencje krajowe

W l. 1999 – 2004 udział w konferencjach z referatami na sesjach Studenckich Kół Naukowych ( UAM, UMK, UwB, U Opolski, U Gdański) następujących studentów :

 

 • M. Płaza – Metafizyczna science – fiction S. Lema
 • G. Kondrasiuk 
 • B.Guz – Miasto – złocony kraniec przepaści
 • M.Pikuła – Sztuczne dzieło szatana – o demoniczności Petersburga
 • J.Sosnowski – W kręgu nowej tożsamości (Tulli – Szewc)
 • P.Wroński – Fantastyczny katastrofizm przełomu wieków.

Konferencja „Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje”. Org. Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, WSH-P Sandomierz, Sandomierz 26-27 XI 2003.

 

Referaty studentów:

 

 • A. Zińczuk – Oswajanie świata czy poezji – o potoczności poezji M. Świetlickiego
 • M.Wociór – Język postmodernizmu w poezji najnowszej
 • W.Sołtys – Poezja amerykańska – nowa poezja polska. Fałszywe czy prawdziwe paralele?
 • J.Sosnowski – Czy istnieje pokolenie 70?

 

Materiały z sesji ukazały się w książce „Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje”, pod red. J. Hajduka i A. Niewiadomskiego, Sandomierz 2003.

Seminarium polsko – ukraińskie „Lublin – Drohobycz. Kultura pogranicza II” „ O Andrzeju Chciuku”,  SKNP IFP UMCS, Lublin 7-8 VI 2004.

Wystąpienia studentów:

 

 • M. Potent – O „Towarzyszach z bezpieczeństwa” Chciuka – książce zapomnianej.
 • J. Sosnowski – Atlantyda Chciuka.
 • Głosy w panelu : W. Sołtys, M. Wociór.

 

Konferencja „Korespondencje sztuk” – Uniwersytet Zielonogórski, 22-23 X 2007.

Referaty studentów:

Aleksandra Wójtowicz,  Magdalena Wójtowicz,  Łukasz Chomik, Łukasz Wrona

Cykl spotkań monograficznych – z wprowadzającym referatem oraz dyskusją – IFP UMCS 2000- 2002

Od science- fiction do fantasy ( referaty M. Płaza, K. Pankowski, M. Szuba, R. Jęczeń, P. Wroński)

Spotkania autorskie :

Wieczory poetyckie

Warsztaty literackie ( Kazimierz Dolny XII 2000)

Warsztaty literackie (V 2007, I 2008)

 • Cykl Warsztaty Pisania Krytycznego (od XI 2009 co miesiąc) – prowadzenie dr Arkadiusz Bagłajewski (relacja w „Wiadomościach Uniwersyteckich” .
 • Gwiazdka Polonistyczna (17. XII. 2009) – połączona ze spotkaniem z prof. Jerzym Święchem.
 • Wydawanie czasopisma SKNP „Teksty (Nie) Kulturalne” pod red. Agnieszki Janiak i Agnieszki Badyły (opiekun projektu: dr Arkadiusz Bagłajewski) – 1 numer grudzień 2009. 

Cele statutowe działalności Studenckiego Koła Naukowego Polonistów :

Aktywizacja naukowa ambitnych studentów poprzez :

 

 • organizowanie seminariów, studenckich sesji naukowych, spotkań dyskusyjnych
 • przygotowywanie referatów prezentowanych podczas comiesięcznych spotkań dyskusyjnych w IFP UMCS oraz na sesje naukowe w kraju i za granicą
 • organizowanie spotkań autorskich ( wieczory poetyckie)
 • organizowanie warsztatów literackich
 • organizowanie konkursów recytatorskich
 • przygotowanie części merytorycznej Międzynarodowego Festiwalu Poezji

 

Działalność SKNP ma na celu aktywizację naukową i kulturalno-artystyczną studentów polonistyki. Główną formą działalności jest przygotowywanie i wdrażanie studentów do samodzielnej pracy badawczej – przygotowywanie referatów, dyskusja, organizowanie spotkań i konferencji naukowych. W tym zakresie członkowie SKNP UMCS uczestniczą w konferencjach naukowych krajowych organizowanych przez koła naukowe uczelni jako referenci, a w ostatnich latach współorganizują i współtworzą merytorycznie sesje i seminaria polsko-ukraińskie organizowane wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym z Drohobycza w Lublinie i na Ukrainie. Odrębną formą działalności są prace sekcji przy SKNP, która przygotowała dwie sesje na temat literatury fantastycznej (wydrukowana książka będąca pokłosiem sesji). Ponadto systematycznie odbywają się spotkania poetyckie, w formie wieczorów poezji i spotkań warsztatowych prowadzonych przez Arkadiusza Bagłajewskiego.