Harmonogram spotkań

24.10.2017 r.: Kazuo Ishiguro – zdobywca Nagrody Nobla 2017 roku. Powieść popularna na skalę Nobla? Porównanie książek Okruchy dnia i Nie opuszczaj mnie z ekranizacjami. [Spotkanie literackie]

7.11.2017 r.: Komiksy polskie w kontekście komiksów zagranicznych – fenomen łączenia pisma i obrazu. Specyfika narracji i estetyki komiksowej w komiksach m. in. Maus, Moherowe sny, Osiedle swoboda, Achtung zelig. Ciekawostki ze świata komiksów. [Spotkanie literackie]

21.11.2017 r.: Nieznośna lekkość bytu Milana Kundery – wobec tradycji prozy nowoczesnej; eseizacja i wątki filozoficzne;  próba powieści politycznej. [Spotkanie literackie]

5.12.2017 r.: Pierre'a Bourdieu – pojęcie i koncepcja habitusu; omówienie teorii w odniesieniu do literaturoznawstwa, socjologia modernizmu literackiego u Bourdieu według Andrzeja Zawadzkiego. [Spotkanie naukowe]

12.12.2017 r.: Inna dusza Łukasza Orbitowskiego – Polska w trakcie tranfsormacji społeczno-gospodarzejlat 90-tych XX wieku. Powieść obyczajowa z wątkiem gatunkowym czy literatura gatunkowa - Inna dusza jako kryminał. [Spotkanie literackie]

16.01.2018 r.: Exodus Łukasza Orbitowskiego jako przykład współczesnej polskiej powieści drogi. Dramaturgia biografii głównego bohatera a diagnozy społeczne współczesności. [Spotkanie literackie]

28.02.2018 r.: Metro 2033 Głuchowskiego jako przykład literatury postapokaliptycznej. Konwencja literatury postapo oraz sposoby interpretowania cyklu Metro. Czym wizja Głuchowskiego różni się od Zachodnich wizji zagłady świata? Artykuły Historia rozwoju konwencji postapokaliptycznej jako odbicie lęków kultury zachodniej Pawła Franciszka Gąski oraz Postapokaliptyczna wizja człowieka w trylogii Dmitra Głuchowskiego: "Metro 2033", "Metro 2034", "Metro 2035" Karoliny Wierel. [Spotkanie literackie]

28.03.2018 r.: Badania na temat płci biologicznej i kulturowej – dychotomia spojrzeń, kwestia gender. Rozważania w oparciu o Uwikłanych w płeć. Feminizm i polityka prywatności J. Butler. [Spotkanie naukowe]

8.05.2018 r.: tematyka otwarta (czekamy na propozycje)

22.05.2018 r.: tematyka otwarta

12.06.2018 r.: tematyka otwarta