Ostatnia aktualizacja
22.10.2021

Zamówienia publiczne

Wzory wniosków

Zamówienia publiczne na UMCS są realizowane wyłącznie w oparciu o aktualne wnioski dla postępowań poniżej i powyżej 30 tys. euro.

 

Uwaga!

Od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązuje nowe Zarządzenie Rektora UMCS nr 25/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia nowych regulaminów udzielania zamówień publicznych w UMCS.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikat w sprawie udzielania zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 r. w UMCS.

 

Załącznik nr 1 - Wniosek o zamówienie po 1 stycznia 2021r.

Załącznik nr 2 - Protokół z przeprowadzonego postępowania po 1 stycznia 2021r. 

------------------------------------------------------------------------------------------------