Welcome Center UMCS | Let's meet at UMCS |

Welcome Center UMCS to miejsce pierwszego kontaktu dla studentów zagranicznych, którzy przybyli do Polski w celu pobierania nauki na największej uczelni we wschodniej Polsce. Do głównych zadań Centrum należą: Zapewnienie pomocy i mentoringu studentom zagranicznym, organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych, wspieranie internacjonalizacji UMCS. Ponadto, profesorowie przebywający na programach wymiany, studenci z zagranicy oraz osoby odwiedzające Uniwersytet dzięki Welcome Center UMCS mogą znaleźć szeroki wachlarz działań, które pomogą im w pełni zintegrować się z codziennym życiem w Lublinie i w Polsce.

Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland (2020).

Zadanie koordynuje dr Ewelina Panas - Pełnomocnik Rektora UMCS ds. umiędzynarodowienia kształcenia.

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    5 lutego 2023