Rule od Law Meeting - Zaproszenie na warsztaty

Czy znasz swoje prawa i obowiązki podczas okresu studiowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

Dr Ewelina Pans - Pełnomocnik Rektora UMCS ds. Umiędzynarodowienia kształcenia, Welcome Center UMCS oraz Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa zapraszają wszystkich chętnych studentów zagranicznych studiujących na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie do udziału w warsztatach ,,Rule of Low Meeting’’ poświęconych tej tematyce.
Podczas spotkania ze specjalistami z tej branży uczestnicy warsztatów otrzymają odpowiednią wiedzę i odpowiedzi na wszystkie pytania.

Udział w warsztatach jest możliwy po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wydarzenie odbędzie się 1 czerwca o godzinie 17:00 w ,,Trójce'' Akademickiej Stołówce UMCS zlokalizowanej przy ulicy Mariana Langiewicza 16. 

Wstęp wolny

___________________

Dr Ewelina Panas - Rector's Plenipotentiary for Internationalization of Education, The Welcome Center UMCS and the Rule of Law Institute Foundation invite all interested International students to participate in the workshop titled – “Rights and legal requirements during study in the territory of the Republic of Poland”

During the meeting with specialists in this industry, you will receive applicable knowledge and answers to all your questions regarding immigration law in Poland.

To participate in the workshop fill in and complete the application form here: APPLICATION FORM

The event will take place on 1st June (Wednesday), 5.00 p.m. at the '' Trójka " UMCS Academic Canteen, 16 Mariana Langiewicza Street

ENTRACE IS FREE

 

Rule of Law Meeting - Workshop application form

Filling out the form allows you to take part in the event "Rule of Law Meeting - Workshop" organized by Dr. Ewelina Panas - Rector's Plenipotentiary for Internationalization of Education, The Welcome Center UMCS and the Rule of Law Institute Foundation.

Upłynął termin przyjmowania zgłoszeń

    Wydarzenia i aktywności

    Data dodania
    29 maja 2022